“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР-2017″ сарын аяны хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР-2017″ сарын аяны хүрээнд 2017.06.02-ны 07.30-аас “Багануур” ХК-ны хурлын танхимд хамтарсан сургалт мэдээллийг ААНБ-дад
Засаг даргын Тамгын газрын үйлдвэр үйлчилгээний хэлтсийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Л.Машбат /Дэд бүтцийн байдалаар баримтлаж буй бодлого, чиглэл/
НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх МХХ-ийн Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Э.Номин, /2014-2017 оны байдлаар Үйлдвэрлэлийн ослын тоон мэдээлэл/
Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасгийн дарга Г.Батболд /Үйлвэрлэлийн осол, Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай ойлголт/
Дүүргийн Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн холбооны дарга Д.Итгэлт /ХАБ-д Үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоо / сэвдээр сургалтыг хамтран зохион байгууллаа.

 

Leave a Reply