2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг    шинэлэг хэлбэрээр тэмдэглэх 14 НХХ ЗДТГ
2 Хүүхдийн баярын үеэр  хоол болон хүнсний худалдаанд хяналт шалгалт хийх 14 МХХ ЗДТГ
3 Хуурайшилт их байгаа энэ үед ойн эргүүлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх 14 ЗДТГ
4 1-р хороонд байрлах хуучин жонш угаах үйлдвэрт 2 тн химийн хортой бодис байна гэсэн мэдээлэл ирсэн тул  шалгалт хийж, устгах ажлыг зохион байгуулах 14 ОБХ

МХХ

ЦХ

ЗДТГ
5  80-р байрыг улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд бэлдэх, мэргэжлийн байгууллагууд дүгнэлтээ гаргах 14 ДБҮҮХ

 

ЗДТГ
6 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа 06 дугаар сарын 06-ны өдөр эхлэхтэй холбогдуулан нэр дэвшигчдийг сурталчилгаа хийх нөхцөл боломжоор хангах 14 ААНБ-ууд Дүүргийн Сонгуулийн хороо