Дээврийн засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Дүүргийн 2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1-р хороо 10-р байр, 3-р хороо 40-р байруудын дээврийн засварын ажилд хяналт шалгалт хийх, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсгийг Засаг даргын 2017.04.26-ны өдрийн А/189 дугаартай захирамжаар байгуулж, нийт 840 м2 талбайн дээврийн засварын ажлын явцад тогтмол хяналт шалгалт хийж 2017 оны 05-р сарын 19-ний өдөр ажлын хэсэг хуралдан гүйцэтгэгч “Мон рубин” ХХК-д үүрэг даалгавар өгөн, 2017 оны 05-р сарын 25-ны өдөр даалгаврын биелэлтийг шалгаж, ажлын хэсэг хуралдан ашиглалтанд хүлээн авлаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.