Өсвөр үеийн Хүүхэд хамгааллын сургагч багш нарт Нөхөн үржихүйн Эрүүл мэнд сэвдээр сургалт мэдээлэл хийлээ

Өсвөр үеийн Хүүхэд хамгааллын сургагч багш нарт Нийгмийн Эрүүл мэндийн төвийн эмч Ц.Цэвээндулам Нөхөн үржихүйн Эрүүл мэнд сэвдээр сургалт мэдээлэл хийлээ. Энэхүү сургалтыг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллага, Багануур ОНХХ хамтран зохион байгууллаа.

Нөхөн үржихүйн асуудал бол өсвөр үеийн хүүхэд багачуудад зайлшгүй олгох ёстой чухал мэдлэг. Эндээс суралцсан хүүхдүүд цаашид сургуульдаа, анги хамт олондоо өсвөр үеийнхэндээ зааж сургах юм.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.