Байгууллагууд их цэвэрлэгээнд гарлаа

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 5 сарын 16-ны өдрийн А/194 тоот захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан хуваарийн дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон бүсийн цэвэрлэгээг 2017 оны 05 сарын 20-ны өдөр аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулан зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Байгууллагууд өглөө  10 цагт төв талбайд нэгдсэн байдлаар цуглаж нийт 51 байгууллагын 922 ажилтан цэвэрлэгээнд гарлаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.