2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Дүүргийн хэмжээнд “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг сайтар зохион байгуулах 14 Татварын хэлтэс
2 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг    шинэлэг хэлбэрээр тэмдэглэх 14 НХХ ЗДТГ
3 Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ААНБ-ууд идэвхитэй оролцох 14  

ЗАА, ДБҮҮХ

ЗДТГ
4 Хөнгөлөлттэй үнээр  эм худалдаалж байгаа  эмийн сангуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, иргэдэд зөв мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулах 14 ЭМНДХ

СТСХ

ЗДТГ
5 Засаг  даргын нэрэмжит спортын VI их наадмын хаалтын үйл ажиллагааг өндөр түвшинд  зохион байгуулах 14 НХХ ЗДТГ
6 Зуны цэцэрлэг ажиллуулах  бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг гаргах 14 НХХ, БоХ ЗДТГ
7 Ногоон байгууламж, хашлага давуулж  автомашин тавьж байгааг цэгцлэх, энэ талаар тодорхой   арга хэмжээ зохион байгуулах 14 ЗЦХ ЦХ
8 Усан оргилуурыг өглөө оройдоо  ажиллуулж байх 14 Автожим ОНӨААТҮГ ЗАА
9 Байрнуудын дундах ногоон байгууламжийн  цэвэрлэгээнд анхаарах 14 Автожим ОНӨААТҮГ

СӨХолбоод

ЗАА

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.