Үнэгүй сургалтын төв нээгдлээ

“Азийн нөхөрлөл” ТББ нь анх 2010 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан байна. Багануур дүүргийн хувьд амьжиргааны түвшин доогуур өрх толгойлсон эмэгтэй болон сургууль завсардсан хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой төслүүдийг хэрэгжүүлдэг ба сургууль завсардсан залуучууд өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд зориулан үнэ төлбөргүй үсчний мэргэжил олгох сургалтын төвийг өнөөдөр нээлээ. Дээрх сургалтанд хамрагдсанаар мэргэжлийн үнэмлэхтэй үсчин болох юм.

“Азийн нөхөрлөл” ТББ-ын Багануур салбар нь давхар “Мөрөөдлийн мод” сургалтын төвийг 2013 онооос эхлэн ажиллуулж эхэлсэн байна. Тус төв нь дүүргийн хагас болон бүтэн өнчин хүүхдүүдийг хичээлийн бус цагаар давтуулж солонгос хэл, компьютер, эрүүл ахуйн талаар хичээлийг өдөр бүр заадаг хэмээн албанаас хэллээ.

Үнэ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.