2017 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Цагаан сар болохтой холбоотой ил задгай худалдаалагдаж байгаа худалдаанд хяналт шалгалтыг үргэлжлүүлэх 14  

 

МХХ

ЗАА
2 Цагаан сар болохтой холбоотой хулгайн гэмт хэрэг ихэсдэг. Урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 14  

ЦХ

ЗДТГ
3 Сар шинийн өдрүүдээр  холбогдох БААН хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллах 14  

БААН

ТЗУХ
4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж аюулгүй байдлыг ханган ажиллах 14  

ТЗА

ЗДТГ
5 Баяр болохтой холбоотой хог ачилтын тал дээр анхаарах 14  

 

Автожим ОНӨААТҮГ

СӨХолбоод

ЗАА

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.