“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” тухай хуульд орсон өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар мэдээлэл өгөх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба, дүүргийн 5 хороо, Тавлаг-Өргөө сууц өмчлөгчдийн холбоо гэсэн гурван байгууллагын 42 ажилтанд хуулийн танилцуулга сургалтыг зохион байгууллаа.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС