“ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ-ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гэр бүлийн боловсрол, хөгжлийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, гэр бүлийн харилцаа, онцлог, түүнийг ухамсарлаж амьдралд хэрэгжүүлэх, эерэг аргаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барилд суралцах хүсэл эрмэлзэл бий болгох зорилгоор “Гэр бүлийн хөгжил-өнөөгийн байдал” сэдэвт сургалтыг “Мон цахим” ХХК-ны  ажилчдад зохион байгууллаа.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС