“ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ ТӨЛӨВШИЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Засаг даргын тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Эмэгтэйчүүдийн ТББ-тай хамтран Багануур дүүргийн ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчдад хүүхдийн эрх, хамгаалал, хөгжил төлөвшил, нийгмийн болон гэр бүлийн амьдрал дахь хүүхдийн оролцооны талаар болоод холбогдох хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар сургалт, мэдээлэл зохион байгууллаа. Сургалтанд ЕБС-иудын 10-12 дугаар ангийн 250 гаруй сурагчид хамрагдлаа.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС