2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлээс 02-р сарын-17,18-ыг бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийх өдөр болгосон. Байгууллагууд цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцох 14 Нийт ААНБ

 

    ЗАА
2 Багануур дүүрэгт бинзен нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотой БААН бензин шатахуун хэрэглэдэг хэрэглээний  судалгаагаа төрийн сангийн хэлтэст ирүүлэх. ШТС-ын эрхлэгч нартай уулзаж үнээ нэмсэн шалтгааныг судлах 14 ААНБ, ШТСтанцууд ЗДОрлогч Т.Отгонболд
3 Цагаан сар болохтой холбогдуулж Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хоол,  хүнс бараа материал зарагдаж байгаа бүх төрлийн газарт хяналт шалгалт хийх 14 МХХ ЗАА
4 Малчдын зөвлөгөөнийг 02 сарын 17-ны  өдөр зохион байгуулна. Бэлтгэл ажлыг хангах 14 ЗДТГ
5 “АЗ ЖАРГАЛТАЙ БАГАНУУР ХОТ”  нэртэй  ажлын хуанли гаргахаар төлөвлөсөн. Төрийн захиргааны, үйлчилгээний, тусгай чиг үүргийн байгууллагууд, шаардлага хангасан зургыг  байгууллагын логотой  ЗДТГ-ын ТЗУХ-д файлаар ирүүлэх 14 ААНБ ЗДТГ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.