2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэл Улаанбаатар хотод 5 хүн архинаас болж нас барсан байж болзошгүй тул дүүргийн хэмжээнд холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалт хийх 14  

 

 

Цагдаагийн хэлтэс

МХХ

 

ЗДТГ
2 Эмийн сангуудаар  хөнгөлттэй худалдаалагдаж байгаа байгаа эмийн худалдаанд хяналт хийх 14  

ЭМНДХэлтэс

НХХ

ЗДТГ
3 Архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох,   барилга байгууламжийг хүлээж авах комиссын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн холбогдох албан тушаалтнуудыг оруулж байх.

Үүнтэй холбоотой инженерийн байгууллагууд болон МХХ-ийн төлөөллүүд оролцсон уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах

14 ЗДОрлогч

ЗАА

ЗДТГ
4 2017 оныг архидан согтуурахтай тэмцэж ажиллана. ГХУСАЗСЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө,  бодлого чиглэлд энэ талаар тусгаж, хэрэгжүүлж  ажиллах 14  

ТЗУХ

ЦХ

ЗДТГ