Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт хийлээ.

Багануур дүүргийн ШШГ албаны Хорих ,,,,,,, дугаар ангийн албан хаагч, ажилтан, хүмүүжигч нарт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”, Засгийн газрын 311 тогтоол Дотоод хяналт тавих журмын талаар Хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэчимэг, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Ц.Буяндэлгэр нар хамтран сургалт зохион байгуулж санал солилцлоо.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.