Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын чиглэлийн болон дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагчид 2016 онд хийж бүтээсэн ажлаа тайлагнаж, дүгнүүлэв.

НМХГ-ын дэд дарга Батшагай, Эрх зүйч Энхжаргал нар тус хэлтсийн улсын байцаагчид, лабораторийн мэргэжилтнүүдийн 2016 онд хийж бүтээсэн ажлын тайланг сонсож үнэлгээ дүгнэлт өглөө. Мөн тус хэлтсийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж саналаа хэллээ. Тус хэлтэс нь 2016 онд 141 объектод төлөвлөгөөт хяналт хийхээр төлөвлөснөөс 132 объектод хийж 93%, төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээг 55 газарт үзүүлэхээс 53 газарт үзүүлж 96%-тай энэ оны ажлаа дүгнүүллээ.
dsc_1048

2