Үүрэг даалгавар 2016.11.22

2016  оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дүүргийн
 удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар
                 Товч агуулга Хугацаа    Хариуцах  байгууллага,       албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Улс тунхагласны 92 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан зохион байгуулж буй арга хэмжээнд нийт ААНБ-ууд идэвхитэй оролцох      14         Нийт байгууллагууд         ЗДТГ
2 Хороодын ИНХ, хорооны Засаг даргыг сонгох сонгуулийн ажлыг сайтар зохион байгуулах      14  

Хороод

 

        ЗДТГ
3 Баар ресторан,  зоогийн газруудын цагийн хуваарьт хяналт тавьж,  гэрэлтүүлэггүй газруудаар танхай, хулгайн  гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах      14          ЦХ          ЗАА
4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд онцгой анхаарч, өдөр тутмын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах      14     ТЗАлба          ЗАА
5 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх  сургалт,  сурталчилгааг  үргэлжлүүлэн зохион байгуулах       14       ОБХ          ЗДТГ
6 Цас ихээр орж өвөлжилтийн байдал хүндэрч байгаатай холбоотой “Багануур АЗЗА” ХХК болон  ААНБ-ууд  цас цэвэрлэгээндээ   онцгой анхаарах       14     ААНБ-ууд            ЗАА
7 Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг инженерийн байгуулагуудын өдөр тутмын бэлэн байдалд  хяналт тавьж  ажиллах      14     Холбогдох   байгууллагууд      ЗДОрлогч

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.