Хороодын ИНХ, хорооны Засаг даргыг сонгох сонгууль явуулах хуваарь

Хороодын ИНХ, хорооны Засаг даргыг сонгох сонгууль явуулах  хуваарь
Д/Д Хороод Хурал болох газар Өдөр Хугацаа
1 Дүүргийн 1 дүгээр хороо “Өргөө” соёлын ордон 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-нд 13.00 цагт
2 Дүүргийн 2 дугаар хороо Хорооны танхимд 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-нд 12.00 цагт
3 Дүүргийн 3 дугаар хороо “Өргөө” соёлын ордон 2016 оны 11 дүгээр сарын 25-нд 14.00 цагт
4 Дүүргийн 4 дүгээр хороо ЗДТГ

219 тоот танхимд

2016 оны 11 дүгээр сарын 24-нд 11.00 цагт
5 Дүүргийн 5 дугаар хороо ЗДТГ

219 тоот танхимд

2016 оны 11 дүгээр сарын 24-нд 14.00 цагт

Leave a Reply