2016.10.25 Үүрэг даалгавар

2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн
 удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр 
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар
Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Өмч хувьчлал, Газрын дуудлага худалдаа, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын албан татварын орлого тасарч  байгаа тул  холбогдох   байгууллагууд орлогоо төвлөрүүлэх тал дээр  онцгой анхаарч ажиллах 14 Нийт байгууллагууд Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
2 Нийслэлийн 377 жилийн ойн хүрээнд   шилдэг бүтээн байгуулалтыг шалгаруулах тул  холбогдох материалыг хугацаанд нь хүргүүлэх 14 Захирагчийн ажлын алба, Захирагчийн ажлын алба
3 Хороо бүр дээр байгаа мал бүхий иргэдтэй  уулзаж малаа нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламжид  оруулахгүй байх  талаар  анхааруулж, өнгөрсөн хугацаанд малаа нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламжид оруулсан хэдэн  иргэнд ямар торгууль ноогдуулсан мэдээллээ ЗДТГ-т ирүүлэх 14 Хороодын Засаг дарга нар Захирагчийн ажлын алба
4 ААНБ-ууд өөрийн  эзэмшлийн 50 м талбайн цасыг тогтмол  цэвэрлэж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллах 14 ААНБ-ууд, Хороодын Засаг дарга нар Захирагчийн ажлын алба
5 Малын вакцинжуулалтын судалгааг гаргаж,  үр дүнд онцгой анхаарч ажиллах 14 МХХ, ОБХ, Хороодын Засаг дарга нар, Мал эмнэлгүүд Захирагчийн ажлын алба
6 Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн замыг уурхайгаас нүүрс тээвэрлэж байгаа хүнд даацын машинууд ихээр эвдэж байгаа  тул бодлого боловсруулж ажиллах 14 Багануур ХК, Замын Цагдаагийн тасаг, АЗЗА ХХК Захирагчийн ажлын алба
7 Дараагийн шуурхай хуралдаан дээр  үйл ажиллагааныхаа талаар  мэдээлэл хийх 14 Үйлдвэр технологийн парк ЗАА
Багануур паур компаний цахилгаан станцын ажил ямар шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл өгөх

 

Leave a Reply