Үүрэг даалгавар 2016.10.10

2016  оны 10 дүгээр сарын 10-ны өдрийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж, тодорхой ажил зохион байгуулах 14 Нийт байгууллагууд ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг,

СТСХ

2 Сургууль, цэцэрлэгүүдийн анги дүүргэлтийг жигд байлгахад онцгой анхаарч ажиллах 14 Сургууль, цэцэрлэгүүд Боловсролын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
3 Түлээ нүүрсний цэгийг ажиллуулж эхлэх 14  

БНХК, Хороод

Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
4 Хэнтий аймгийн Хэрлэн Баян-Улаан сумын отор дундын бүс нутагт дүүргийн 5 хорооны 40 өрхийн 30 мянган малыг өвөлжүүлэхээр болсонтой холбогдуулан хороодын Засаг дарга нар малчидтайгаа уулзаж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах 14  

 

ААНБ-ын удирдлагууд,

хороодын Засаг дарга нар

МХХ,

ЗАА

5 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 10 дугаар сарын 15,16-ны өдөр буюу ирэх  Бямба, Ням гаригт  ААНБ-ууд өөрийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлэх       14  

Автожим ОНӨААТҮГ, МХХ

ЗАА
6  Дараагийн шуурхай хуралдаан дээр Эрүүл мэндийн төв үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийх бэлтгэлээ хангах        14 ЭМТ
7 Газар шорооны ажил хийж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг газар дээр нь очиж шалгах /дулаан, холбооны шугамын аюулгүй байдалд/ 14  

Мэргэжлийн байгууллагууд

ЗАА

 

Leave a Reply