Багануурын дүүргийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал авах байрны хамрах хүрээ, байршил, харилцах утас

 

 

Тойргийн дугаар

 

Хэсгийн дугаар

 

Харилцах утас

 

 

Хамрах хүрээ

 

Байршил

 

1

 

1

 

1685

 

99325067

Наран хорооллын 1-18-р байр, 70-72, 74-р байр, 82а, Баялаг хотхон Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр Спорт заал
 

2

 

1

 

1686

 

85174224

Наран хороолол 19-23, 78,84, 86, 96-р байр, үйлдвэрчин хорооллын 102-р байр, Сургалтын задгай, Хуцаа хэсэг, 1-р хорооны хөдөө хэсэг Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр Урлаг заал
 

3

 

2

 

1687

 

99122590

 

Хужирт, Галуутай, уурхайчид, 2-р хорооны хөдөө хэсэг 2-р хорооны Ажлын албаны хурлын танхим
 

4

 

3

 

1688

 

85174664

Наран хорооллын 24-26, 26а, 27-34, 34а, 35-44, 44а, 45-47-р байр, Нарлаг хотхон Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр Урлаг заал
 

5

 

3

 

1689

 

85175333

Наран хорооллын УНБ, УСБ, ГУБ, 48-52, 54-61-р байр, Төмөр замын 1-3-р байр, ХЦн 1-р байр, Талын толгой, Нугын тал, Хилчин, Замчин, Үйлдвэр хэсэг, /хугацаат цэргийн албан хаагчид/, 3-р хорооны хөдөө хэсэг  

Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2-р байр Спорт заал

 

6

 

4

 

1690

 

85175554

 

 

Жаргалант, Рашаант хэсэг

4-р хорооны ажлын албаны хурлын танхим
 

7

 

4

 

1691

 

85175665

Хэрлэн, Байдлаг, Тогос-уул хэсэг, 4-р хорооны хөдөө хэсэг Насан туршийн боловсролын төвийн сургалтын танхим
 

8

 

5

 

1692

 

85167227

Нарийн, Наран, Нарийн нуур, Залуус, Залуусын задгай

 

Биеийн тамир спорт хорооны А заал
 

9

 

5

 

1693

 

85167773

Их гүн, Бага гүн хэсэг, 5-р хорооны хөдөө хэсэг 5-р хорооны ажлын албаны хурлын танхим

 

ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

Leave a Reply