Үүрэг даалгавар 2016.09.27

2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
 удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр 
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар
Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Дүүргийн 2017 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт, хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх  ажлуудад  тусгах саналаа  ирүүлэх 14 Нийт байгууллагууд ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг
2 Тээвэр зохицуулалтын албыг Автожим ОНӨААТҮГ-т харъяалуулах талаар  санал авах,  судлах ажлыг хийх 14 Захирагчийн ажлын алба, ИТХ, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс ЗАА
3 Ирэх  шуурхай хуралдаан дээр БНХК үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийх бэлтгэлээ хангах 14 Багануур ХК
4 Түлээ нүүрсний цэгийг ажиллуулж эхлэх, хуулийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдийг хамруулах тал дээр анхаарах 14 ХХҮХ, Хороодын Засаг дарга нар Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
5 Ахмадын баяр, Багш нарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг салбар харуцсан хүмүүс сайтар зохион байгуулахад анхаарах       14 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг
6 Цахилгаан, Инженер хангамжийн байгууллагууд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг сайтар хангах

Ус,    тогийг  таслахдаа иргэддээ урьдчилж хэлж байж тасалж байх

       14 Дулааны станц ТӨХК, БН Ус ОНӨААТҮГ, БЗӨБЦТС ТӨХК
7 Байр, ус, цахилгаан, СӨХ-ын төлбөрийг нэг дор төлж байх тоготолцоонд шилжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах, иргэдэд аль болох чирэгдэлгүй байх боломжийг бүрдүүлэх Нийт байгууллагууд Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
8 Цаг уурын өртөөг нүүлгэн шилжүүлж, ажиллах  нөхцөл боломжоор хангах 14 ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг

Leave a Reply