Үүрэг даалгавар 2016.09.13

2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга

Хугацаа

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад онцгой анхаарч,  дутуу ажлуудаа  яаралтай дуусгах

14

Нийт байгууллагууд Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
2 Халаалт өгөх бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж, халаалтыг цаг хугацаанд нь өгөх.

14

Багануур Дулааны станц ТӨХК
3 Түлээ нүүрсний цэгийг хэрхэн ажиллуулах талаар ажил  зохион байгуулах

14

Багануур ХК, Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
4 Хороодын Засаг дарга нар түлээ нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах иргэдийн судалгааг үндэслэлтэй гаргаж, зорилтот бүлэгтээ өгөх талаар анхаарч ажиллах

14

 

Хороодын Засаг дарга нар

5 Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжсэнтэй холбогдуулан төсвийн захирагч нар  үргүй зардлыг бууруулахад онцгой анхаарах

14

 

Нийт байгууллагууд

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
6  Ахмадын баяр, Багш нарын баярыг нийгэмд тустай бүтээлч ажил зохион байгуулах замаар  тэмдэглэн өнгөрүүлэх

14

Ахмадын хороо, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
7 Дүүргийн Засаг даргын Албан даалгаврыг байгууллагын удирдлагууд ажилчиддаа танилцуулж, биелэлтийг улирал бүр танилцуулж байх.  

Нийт байгууллагууд

ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг
8 241-р цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 10 дугаар сарын 1-нд эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах                   14 Боловсролын хэлтэс
9 Орон байрны хулгай ихэсч байгаатай холбогдуулан  тодорхой ажил зохион байгуулах Цагдаагийн хэлтэс
10 Аудитын шалгалт хийгдсэнтэй холбогдуулан  холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцох

14

ЗДТГ-ын дарга, СТСХ-ийн дарга
11 Малын шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдуулан  мэргэжлийн байгууллагууд 10-р сарын 01-ний өдрийг хүртэл хяналт, шалгалтаа  үргэлжлүүлэх МХХ, ОБХ, Мал эмнэлгүүд