Хороодын нийгмийн ажилтанууд 3-р улирлын кейс хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа.

2016.09.07-ны өдөр хороодын нийгмийн ажилтанууд, Дэлхийн зөн ОУБ-ын мэргэжилтэн зэрэг хүүхэд хамгааллын багийнхан хамтран өнгөрсөн 3-р улирлын кейс хэлэлцүүлэгийг хамтран зохион байгууллаа.
Хороодын нийгмийн ажилтанууд хороон дээр хяналтанд байгаа кейс болон кейс дээр ажиллахад тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийн тал дээр арга зүйн зөвлөгөө авч ажилласан ажил хэрэгч уулзалт болж өнгөрлөө.

14317524_1678614682457764_2663784631972783626_n 14333582_1678614745791091_6823813608024062910_n