“Солонго бүрээс” ХХК-ийн хамт олон “Билэг” kids хүүхдийн хувцасны дээжээс гардууллаа.

Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг “Солонго бүрээс” ХХК-ийн хамт олон хороо бүрээс нэг хүүхдийг сонгон авч өөрсдийн урлан гаргадаг “Багануур”-таа үйлдвэрлэсэн “Билэг” kids хүүхдийн хувцасны дээжээс гардууллаа.
Цаашид манай төвөөс зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаануудад хамтран оролцохоо мэдэгдсэн танай хамт олонд талархал илэрхийлье.

14222255_1678617439124155_800773952230996498_n

14232558_1678617319124167_2460716868575147834_n

14292256_1678617365790829_2027384251599306777_n

14292410_1678617462457486_1927750402794940214_n

14322591_1678617405790825_1629520373249431885_n

14333792_1678617279124171_4229869019253226706_n