Үүрэг даалгавар 2016.08.30

2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР
ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Төрийн албан хаагчдын сахилга бат үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэхэд анхаарч  ажиллах, энэ талаар Албан даалгавар гаргаж хүргүүлэх 14 Төрийн бүх байгууллагын удирдлагууд ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг,

ЗДТГ-ын Захиргаа хуулийн хэлтэс,

2 6.44 км зам ажлын хүрээнд газраа чөлөөлсөн 6 иргэний нөхөн олговорыг  яаралтай олгох ажлыг зохион байгуулах, 5-р хорооны Бага гүн хэсгийн худаг ашиглалтад оруулах 14  

ӨГХА, “БН-Ус” ОНӨААТҮГ

Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
3 Авто зам засварын ажилд гүйцэтгэлийн хяналт тавьж ажиллах. 14 Захирагчийн ажлын алба Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
4  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, түүний биелэлтийг  2016 оны 09 дүгээр сарын 1-ний дотор Засаг даргад ирүүлэх  

ААНБ-ууд

Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
5 Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийг бүрэн хангаж дуусгах. 2016.09.25-нд 241-р цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулах  ажлыг  зохион байгуулах 14  

Боловсролын хэлтэс, НХХ

Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
6 Багануур дүүрэг хот болсонтой холбоотойгоор Захирагчийн ажлын алба, ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалтын уялдаа холбоог хангаж ажиллах бодлого боловсруулах. 14  

ЗДТГ, ЗАА

7 5-р хорооны Их гүн, Бага гүн хэсгийн худаг усны асуудлыг шийдвэрлэх бэлтгэл ажлыг хангах 14 “БН-Ус” ОНӨААТҮГ Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
8 Яамдын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан  ажил албан үүргээ хаяж явах, эзэнгүйдүүлэх асуудал гаргахгүй байхад анхаарах 14  

ААНБ-уудын ажилтан, албан хаагчид

9 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтаа эрчимжүүлэхэд онцгой анхаарах 14  

МХХ, ЦХ, Мал эмнэлгүүд

Онцгой байдлын хэлтэс
10 Байр, ус, цахилгаан, СӨХ-ын төлбөрийг   нэг дор   төлж байх  тогтолцоонд  шилжүүлэх ажлыг  судлах, зохион байгуулах 14 Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
11 Дүүрэгт барилгын материалын үйлдвэр эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжих Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд
12 Төсөв хүрэлцэхгүй байгаа байгууллагуудын судалгааг гаргаж, Нийслэлийн Төрийн санд яаралтай уламжлах  

СТСХ

ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшиг
13 Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд ААНБ-ын удирдлагууд өөрсдөө мэдээлэл хийж байх  

ААНБ-ууд

Захиргаа, хуулийн хэлтэс