Улсын баяр наадмаар амралтын газруудын үйл ажиллагаанд эрсдэл гарахаас сэргийлж урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж улсын байцаагчийн зөвлөмж өглөө.

НМХГ-ын даргын баталсан 2016.06.09-ний өдрийн 02/01/464-р “Барилга байгууламж бүхий амралт, аялал жуулчлалын газруудад урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай” удирдамийн хүрээнд Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын 3 газарт шинжилгээтэй хяналтыг холбогдох улсын байцаагч нар хяналтын хуудсаар хийж, хяналтын 2 чиглэлээр улсын байцаагчийн зөвлөмжийг боловсруулан өглөө.
3

4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.