Хяналтын шинэчлэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн тухай

МХЕГ-ын 2009 оноос хяналтын шинэчлэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн тухай танилцуулгын киног байршууллаа.

umhg-logo(1)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.