“Тамхи худалдаалахгүй өдөр”-ийн хяналт хийлээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Архи,тамхи худалдаалахгүй өдрүүдэд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд хүнсний худалдааны 12 объектод хяналтыг тус хэлтсийн улсын байцаагч нар хийлээ. Хяналтын явцад тамхи худалдаалж байсан 2 зөрчлийг илрүүлэн, 5 нэр төрлийн 19 ширхэг 37700 төгрөгийн тамхийг хураан авч, улсын орлого болгуулахаар улсын байцаагчийн акт үйлдэн ,мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зөрчлийг таслан зогсоолоо.

01

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.