ЕБС-ийн сурагчдын дунд уралдаан зарлаж байна.

   a8e1060e107e6828431cc36ba656a72a4223823d   Гааль, Татварын Ерөнхий Газраас Монголын “Татвар төлөгчдийн өдөр”-үүдийг угтаж орон даяар зарласан “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт  гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаан зарласныг  Багануур хотын ерөнхий боловсролын  4 сургуулийн захиргаанд хүргүүлэн, уралдааны болзлыг сурагчдад хүргүүлэв. Нийт сурагчдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж, амжилт хүсье.

Leave a Reply