ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛД ХАМРАГДЛАА.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагчид зөвлөн туслах өдөрлөг”-ийг хороодыг түшиглэн зохион байгуулсны үндсэн дээр хороо бүрийн төлөөлөл болсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын бүрэлдэхүүнтэй 8 хүний баг Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах, бие бялдараар хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах үйл ажиллагааг Дэлхийн зөн ОУБ БОНХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо байгуулахад эцэг эхийн идэвхи оролцоо хамгийн чухал байдгийг уулзалт зохион байгуулсан холбоо, төвүүдийн удирдлагууд дурдаж байсан ба дүүргийн эцэг эхчүүдийн төлөөлөлүүд сэтгэгдэл өндөртэ, их туршлага хуримтуулсан аялал болж өнгөрлөө.
Бидний энэ удаагийн туршлага судлах аялал, хүүхэд хөгжүүлэх төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцахад, байгууллагаа зохион байгуулж хамтран ажилласан Монголын Дауны Холбоо, Аутизм-Монгол Анд ТББ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн нэгдсэн холбоо, Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн нэгдсэн холбоо ТББ, Энэрлийн түүчээ тусгай бүлгийн цэцэрлэгийн хамт олон, удирдлагуудад талархснаа илэрхийлье.

13043244_1184389708279423_8861718454216288030_n 13043447_1184390708279323_6337100382346009385_n 13043659_1184390758279318_7465284609057180287_n 13051773_1184390614945999_5845119283171400523_n 13055374_1184390524946008_2227721752074162582_n 13055405_1184388198279574_8824125204362993406_n

13062089_1184389408279453_8699334187927478001_n 13062234_1184388274946233_3898928563047219666_n

13062283_1184388394946221_373191625918652640_n

13062322_1184390911612636_4211397993184626299_n 13062391_1184390814945979_1482614985713860462_n

13076713_1184390474946013_401733198715922117_n 13076756_1184389404946120_5532055030681829665_n

13076880_1184389324946128_43677306186631907_n

13076880_1184390764945984_1136033891021424969_n

13076882_1184388364946224_7579291563438011112_n

13076984_1184390498279344_6200503277321781753_n 13082553_1184390924945968_8500002421479283955_n

13083165_1184390908279303_5475497519594150308_n

13083169_1184389818279412_5755067690057249684_n

13083239_1184389554946105_791525265780895206_n

13087305_1184388244946236_6675455956546863354_n 13087711_1184388154946245_1167627392975270953_n

13092014_1184390861612641_1627921302575707270_n

13092054_1184390878279306_3819403462251399169_n

13092170_1184389544946106_1296435682166882995_n 13094169_1184388431612884_1839152697510874286_n

13094242_1184389951612732_404246151092149126_n

13094313_1184390471612680_8854563500228835308_n

13094377_1184388151612912_264633034069907586_n

13096011_1184390491612678_2660349543673051991_n

13096212_1184388328279561_2404607827302712063_n 13096335_1184389461612781_4976480811693235543_n

13096346_1184390954945965_7049619662436303107_n 13100778_1184389368279457_3892159027244909815_n

13102796_1184390851612642_6703951412232374390_n 13102797_1184390681612659_2565200469672758494_n 13102852_1184389608279433_5684335744259401956_n

13102889_1184390658279328_5287294654463230044_n 13103280_1184388204946240_6461871863601720928_n 13103500_1184388121612915_7240615019670835074_n