Монгол Улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар дагалдан яваа хүмүүсийн хамт хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Монгол Улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар дагалдан яваа хүмүүсийн хамт Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2016 оны эхний 4 сард хийсэн ажлын мэдээллийг сонсч, хэлтсийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцан цаашид анхаарах, хэрэгжүүлэх ажлын талаар үүрэг чиглэл өглөө.

ABC_0109 ABC_0136