СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Эрүүл мэндийн төвийн “Сэтгэлд нийцсэн угтах үйлчилгээ” үзүүлэх цахим бүртгэлийн хүлээлгийн танхимд иргэд, үйлчлүүлэгчдийг тэдний эрүүл ахуйн хэрэгцээ, стандартад нийцсэн нэн шаардлагатай  үйлчилгээгээр хангах зорилготойгоор буфет/4 м2/, худалдааны цэг /4 м2/-ийн байр талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Нийтлэг шаардлага:

  1. Албан хүсэлт
  2. Эрх зүйн баримт бичгийн хуулбар
  3. Танилцуулга
  4. Хийж гүйцэтгэж байсан ажлын танилцуулга
  5. Санхүү, нөөцийн мэдээллүүд
  6. Хамтран ажиллах нөхцөл, санал

Хугацаа, хаяг, утас:  

Материалыг 2016 оны 5-р сарын 02-ны өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл Багануур эрүүл мэндийн төвийн захиргааны №104 тоотод хүлээн авна.  Утас:  99269909

БАГАНУУР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ