НАӨТУС-ийн хуулиар сургалт зохион байгууллаа

НӨАТУС Багануур дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд бойжигч 18 татвар төлөгч иргэдэд НӨАТУС-ийн хууль,ebarimt.mn-д бүртгүүлэх,нэвтрэх,баримт бүртгэх талаар заавар өгч ажлын байранд  хичээл заалаа.Тус хэлтсийн ТТДҮТ-ийн ТУАБ Т.Ариунтунгалаг,татвар хураагч А.Болорсүрэн нар сургалтыг явуулж,сургалтанд хамрагдсан татвар төлөгчдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгч гарын авлагаар ханган ажилласан байна.