Татвар төлөгчдийн ажлын байранд сургалт явууллаа

ЦТҮСүлжээБагануур дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ЦТҮСүлжээ ТӨХК-ийн ЗӨБ-ийн салбарт тус байгууллагын хүсэлтийн дагуу татвар төлөгчдөд НӨАТУС-ын хуулиар сургалт зохион байгууллаа.
НӨАТУС-ийн сургалтыг ТУАБ Т.Ариунтунгалаг,ТУБ Болортуяа нар 58 татвар төлөгчийг хамруулан зохион байгуулсан.Сургалтанд хамрагдсан 58 татвар төлөгчдийг гарын авлага,холбогдох мэдээллээр ханган ажилласан байна.