ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД:

MTA_logoТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАР ХУРААЛТЫН ТАСАГТ ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН БААЗЫГ ШИНЭЧЛЭН БҮРТГЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ 2013 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРӨӨС 07 ДУГААР САРЫН 22-НИЙГ ХҮРТЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ АЖ  АХУЙН  НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА,ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ,ШАШНЫ БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГА БҮГД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ?
Татварын албанд ирэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
o    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
o    Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
o    Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээ
o    Газрын гэрчилгээ
o    Захирал болон нягтлан бодогчийн цээж зураг    –         1,1
o    Бусад холбогдох баримт бичиг

Comments Closed

Comments are closed.