Сургалтанд хамрагдлаа.

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш Н.Цолмон тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнуудад “Хувь хүний хөгжил, түүнийг тодорхойлох арга замууд” сэдвээр 2016.02.26-ны өдөр хэлтсийн байранд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд тус хэлтсийн 20 ажилчин, албан хаагчид хамрагдлаа. Сургалт сонирхолтой үр дүнтэй явагдлаа.

20160226_090154