Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт хийгдэж байна.

Багануур дүүрэгт цахилгаан эрчим хүчний тоноглол, угсралт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй “Багануурын цахилгаан механикийн үйлдвэр” ХХКомпаний хөдөлмөрийн харилцаа, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд 4.1.1 кодтой “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас”, 4.1.2 кодтой “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”, 4.6 кодтой “Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас”-аар төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулж, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн байдалд нь эрсдлийг үнэллээ. Шалгалт үргэлжилж байна.

BND MXX zurag hudulmur hyanalt 2016.02.26