ЖДҮДТөвийн бойжигчдын борлуулалт

ЖДҮДТөвийн бойжигч Б.Амгалан нь 2016.02.03-ний өдөр “Багануур” ХК-тай ажлын бээлий нийлүүлэх гэрээнийхээ дагуу 20.000 ширхэг хос ажлын бээлийг нийлүүллээ

photo 2 IMG_6403

About Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.