shilendans.gov.mn сайт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан сургалт зохион байгууллаа

20160115_103651Төрийн албыг ил тод байлгах, төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор 2015 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн  “Шилэн данс”-ны хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Хаин 2016 оны 01 дүгээр сарын 1-нээс шилэн дансны shilendans.gov.mn сайт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 24 байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, хүний нөөцийн мэргэжилтэн зэрэг 35 ажилтан албан хаагч хамрагдлаа. Шинэчлэгдсэн сайтад 2015 оны санхүүгийн мэдээллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор нөхөж оруулах ёстой.

Leave a Reply