Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль 2015 оны 07-р сарын 09-ний өдөр батлагдан 2016 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаатай холбогдуулан лангуугаар худалдаа эрхлэгч иргэдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг ТУБ Т.Баярчимэг, ТУБ С.Солонго ,татвар хураагч С.Сарантунгалаг нар 22 татвар төлөгчийг хамруулан сургалтыг зохион байгуулсан байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.