Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаандаа мөрдөх асуудлууд

НМХГ-ын ХХААҮҮХХ-ээс гаргасан зөвлөмжийг танилцуулж байна.zuvlumj 1 zuvlumj 2 zuvlumj 3 zuvlumj 4