Амжилттай ажиллаж буй үйлдвэр эрхлэгч нарт ТАЛАРХАЛ-ыг гардууллаа

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвд гэрээний хугацаандаа амжилттай ажиллаж жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Бойжигч нарыг дүүргийн Засаг дарга хүлээн авч цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсэж талархалыг гардууллаа.