“Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журам” батлагдан гарлаа.

МХЕГ-ын даргын 2015.11.24-ний 506 дугаар тушаал “Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журам” батлагдан гарсаныг хэлтсийн улсын байцаагч нар мөрдөж эхэллээ.

1 2 3 4 5 6

Leave a Reply