“Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт” батлагдлаа.

МХЕГ-ын даргын 2015.11.24-ний 505 дугаар “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт батлах тухай” тушаал гарсан. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 70213882 утсанд хандана уу.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply