Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ