Дүүргийн ногоон бүсийн хил,ногоон бүс, ногоон байгууламжид мөрдөх шинэчлэн баталсан журам

20151105_08372520151105_08382820151105_08390620151105_08463720151105_08470120151105_08472320151105_08480520151105_084824