ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ СУРТАЛЧИЛАН ТАНИУЛАХ АЖИЛ ЯВАГДЛАА

2015.11.03
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДӨР БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС, БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС, БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС, БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСҮҮД ХАМТРАН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ СУРТАЛЧИЛАН ТАНИУЛАХ АЖЛЫГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 219 ТООТОД 14 ЦАГААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН НИЙТ АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗЭД, ЗАХИРАЛ,НЯГТЛАН БОДОГЧ НАР БОЛОН ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ АЖИЛЛАА.