“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд тулгамддаг хүндрэл бэрхшээл, түүнээс гарах арга зам сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг

Багануур дүүргийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвөөс “Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян” ТББ, Дэлхийн Зөн ОУБ БОНХХөтөлбөртэй хамтран 2015.10.19-ний 09 цагаас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд тулгамддаг хүндрэл бэрхшээл, түүнээс гарах арга зам сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг болон сэтгэл зүйн боловсрол олгох үйлчилгээг хүргэх гэж байна.Хэлэлцүүлгийн үеэр эцэг эхчүүдэд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл болон бүлгийн ярилцлага, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагаанууд явагдана. Эцэг эхчүүд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу .

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв
Утас : 70212288, 99257004

12144722_1505817873070780_998437829602066128_n

12115751_1507143249604909_4115090844204869266_n

12049446_1507143282938239_414086940511250847_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.