Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгийн төсөл хүлээн авч байна

zurag1 ХБИргэн

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.