ДОТООД АУДИТЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дотоод Аудитын Албаны албан хаагчдын танилцуулга

 

13432315_143931696026036_5985424304579503568_n

Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч – Ц.МӨНГӨНТУЯА /Бизнесийн удирдлагын бакалавр,

                                                                            СХШалгалтын улсын байцаагч, Мэргэшсэн нягтлан бодогч/

Дотоод аудитор – С.УНДРАХ   /Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Мэргэшсэн нягтлан бодогч/

Дотоод аудитор – Б.АРИУНЖАРГАЛ  /Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Мэргэшсэн нягтлан бодогч,

                                                                                                 Татварын  итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч/